Nhà Tôi

Dịch tiếng

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

NHỮNG HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM

Chiều về

Vì một con đường xanh sạch đẹp
 
Vụ luasc xuân

Mùa rong biển
 

Cõng cả nương ngô về bản
 
Người mẹ của những cử nhân

Vào vụ gặt

NHững người gìn giữ câu ca
 
Hạnh phúc đời thường
 
Tiếp cận
 
Được nắng

Đợi
 
 
 
 

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

TÂM SỰ TÁO QUÂN

LẠ HỀ !Hăm ba tháng chạp hàng năm

Là ngày ông Táo lăm xăm lên trời.

Cả năm chăm chỉ ở nơi,

Lửa thiêu ba cái chân giời siêng năng.

Bếp nhà nào chẳng nhùng nhằng,

Nhiều no, ít đủ… gùng gằng cho xong.

Thế nhưng có mấy “nhà dòng”

Vinh danh: đầy tớ một lòng vì dân,

Toàn xơi “cơm bụi, cơm phần”…

Nhà hàng, khách sạn… chẳng cần đến ông.

Bếp nhà họ, lửa lạnh cong,

Quanh năm dự tiệc ở phòng “biệt dân”.

Ngọc Hoàng cũng phải phân vân:

Nhà “đầy tớ của nhân dân” LẠ HỀ !